آمار فرهنگ، ورزش و گردشكري كلات نادر را ميتونيد از لينك زير دانلود كنيد.

دانلود آمار فرهنگ، ورزش و گردشكري لينك مستقيم

آهنگ محلي شاد كلات نادر

اين آهنگ معمولا در مراسم هاي عروسي پخش ميشود و با اين آهنگ رقص محلي را انجام ميدهند.


دانلود(لينك مستقيم)

آمار بودجه و ساختمان و مسكن كلات نادر را ميتونيد از لينك زير دانلود كنيد.

دانلود آمار  بودجه  لينك مستقيم

دانلود آمار ساختمان و مسكن  لينك مستقيم

- گياهي به نام دم گاو را مانند چايي دم كرده به بيمار ميدهند براي رفع دل درد مناسب است.

- گياه مخلسه براي رفع اسهالي مفيد است.

- گياه كلپوره را دم كرده سپس مصرف مي نمايند معتقدند براي رفع ناراحتي معده و نيز هضم غذا مناسب است.

- از گياهان بدركماي ، انقوزه و قاسني با آرد ملهم ساخته براي سرما خوردگي شديد (سينه پهلو) استفاده ميشود.

- گل كيك براي رفع يبوست و كم كاري معده مناسب است.

- گل ختمي براي بكار انداختن دستگاه گوارش و نيز رفع اسهالي به كار ميرود.

- گل ختمي با ماست گاو مي جوشانند براي زخم ورم كرده نافذ است.

- جوشانده گل سيم چو و پر بدي سيم چو را روي زخم هاي عميق قرار ميدهند.

- علف سيم كش و هوچو را با آرد برنج ملهم ساخته روي زخم قرار مي دهند.

- پنير كهنه را آرد كرده با شير دختر(خانمي كه براي بار اول بچه شير ميدهد و بچه اش دختر است) مي جوشانند، براي رفع درد گوش به داخل گوش مي چكانند.

- اگر داروي فوق پيدا نشد از روغن حيواني (روغن زرد) استفاده مي كنند.

- گياه تاج خروس را دم كرده براي رفع خروسك به بيمار ميدهند.

- گل بارهنگ را دم كرده براي رفع سرما خوردگي و صرفه استفاده مي شود.

- دهان بچه وقتي سفيدك مي زند قطعه گوشتي به صورت خام كوبيده  و آب آنرا به بچه مي دهند.

- شش دارو: بارهنگ ، تباشير قلم ، ملنگو و ... براي زخم دهان مفيد است.

- اسفنج را با آرد گندم ملهم ساخته روي محل ورم كرده و درد استخوان قرار مي دهند.

- ككتو (چاي كوهي) براي رفع ترشي و نيز هضم غذا مناسب است.

- گل خار شتر را جوشانده به بچه هايي كه زردي دارند مي خورانند.

- شاه تره را جوشانده به افرادي كه از درد دل رنج مي برند مي دهند.

با به پايان رسيدن حكومت صفوي در نيمه قرن دوازدهم و پس از يك دوره هرج و مرج نادر قل ميرزا از افراد ايل افشار كه در شمال خراسان سكونت داشتند حكومت افشاريه را تاسيس كرد، بخشي از مستند معماري با موضوع قرن دوازده و سيزده، به مدت 5:47

فيلم كلات نادر
دانلود با لينك مستقيم از سرور تبيان

نمايش آنلاين در يوتويوب


برگرفته شده از سايت تبيان

X