ليست آثار تاريخي ، فرهنگي ، تفريحي و طبيعي كلات نادر
رديف نام اثر آدرس
 1  دروازه ارغوان شاه  كلات ، ضلع غربي ورودي شهر
2  برج و باروي كلات  كلات ، ضلع غربي ورودي شهر  
 3  كتيبه نادري  كلات ، ضلع غربي ورودي شهر
 4  غار دربند  كلات ، دربند ، ضلع غربي شهر
 5  تپه حسن احمد  كلات ، ضلع شمالي ارتفاعات پمپ بنزين
 5  غارهاي حسن احمد  كلات ، ضلع شمالي ، داخل دره
 7  لوله هاي انتقال آب قره سو  كلات ، قره سو
 8  موم يا خانه اي گبري  كلات ، ضلع جنوبي شهر ، روبروي فرمانداري
 9  محوطه تاريخي تخته حصار  كلات ، ضلع جنوبي شهر ، روبروي فرمانداري
 10  قبرستان گبري حصار  كلات ، ضلع جنوبي شهر ، روبروي فرمانداري
 11  كوره آجر پزي قارشي  كلات ، قارشي
 12  عمارت خورشيد  كلات ، داخل شهر
 13  مسجد كبودگنبد  كلات ، داخل شهر
 14  تپه تاريخي باباگرگر  كلات ، ضلع جنوبي ، باباگرگر
 15  حمام مسجد جامع كلات  كلات، جنب مسجد كبودگنبد
 16  خانه هاي قديمي كلات  كلات ، داخل شهر
 17  آسياب قديمي  كلات ، جنب بيمارستان
 18  تپه نقاره خانه  كلات ، نقاره خانه
 19  تپه تاريخي جعفر آقا  كلات جعفرآقا
 20  قبرستان شيرمحمد قوشمچي  كلات ، جاده خشت
 21 بند نادري  كلات ، كيلومتر 4 جاده سبزوار
 22  دخمه اي بند  كلات ، كيلومتر 4 جاده سبزوار
 23  تپه دختر  كلات ، جاده خلج ، كيلو متر 6
 24  دروازه گشتانه  كلات ، ضلع غربي دژ كلات
 25  دروازه چوب بست  كلات ، دژ كلات
 26  حمام قلعه كهنه قره تيكان  شهرستان كلات ، دهستان زاوين ، شرق قره تيكان
 27  آسياب قديمي قره تيكان  شهرستان كلات ، دهستان زاوين ، شرق قره تيكان
 28  خواجه سليمان (تپه تاريخي)  شهرستان كلات ، دهستان زاوين ، روستاي قليچ آباد
 29  غار بهرو (خانه بهرو)  شهرستان كلات ، دهستان زاوين ، روستايقره تيكان
 30  تپه نوقي (محوطه)  كلات ، زاوين ، قره تيكان
 31  رابط آبگرم پساكوه ، جنوب آبگرم
 32  آبشار آبگرم پساكوه ، جنوب آبگرم
 33  شهر كلوخه جنوب شرقي زاوين
 34  بت خواه جنوب زاوين
 35  قلعه كهنه زاوين جنوب زاوين
 36 خانه شيخ نورالدين داخل شهر زاوين
 37  مجموعه آبشارهاي نرده بانك  كلات ، بخش زاوين ، سد زاوين
 38  شهر سوخته  كلات ، بخش زاوين ، ضلع جنوبي
 39  تپه تاريخي چرم (محوطه)  كلات ، بخش مركزي ، روستاي چرم
 40  آبشار چرم  كلات ، بخش مركزي ، روستاي چرم
 41  نانوا خانه نادر  كلات ، بخش مركزي ، قره سو
 42  لوله هاي انتقال آب  كلات ، بخش مركزي ، قره سو
 43  آبشار و دره قره سو  كلات ، بخش مركزي ، قره سو
 44  تپه و محوطه تاريخي بي سمات  كلات ، بخش مركزي ، قره سو ، بي سمات
 45  ديوار تاريخي آق برون  كلات ، بخش مركزي ،روستاي جليل آباد
 46  حمام نادري حمام قلعه  كلات ، بخش مركزي ،روستاي حمام قلعه
 47  ييلاقات حمام قلعه  كلات ، بخش مركزي ،روستاي حمام قلعه
 48  رباط جرف  كلات ، بخش مركزي ،روستاي جرف
49 دخمه هاي اورتكند  كلات ، زاوين ، سررود ، اورتكند
..
ادامه دارد


50 آبشارها اورتکند کلات ، زاوین ، سررود ، اورتکند
51 حمام قدیمی سررود کلات ، زاوین ، سررود
52 آرامگاه شیخ شهاب الدین کلات ، زاوین ، سررود
53 آرامگاه شیخ اسماعیل رضوی
کلات ، زاوین ، سررود
54 دروازه آل کلات ، زاوین ،روستای جرف ، کارده
55 تپه استق سو کلات ، روستای استق سو
56 قبرستان هزار نردک کلات ، لاین هزار مسجد
57 کتیبه بیگلر کلات _ لاین
58 رباط خاکستر کلات _ لاین _ خاکستر
59 سنگدیوار کلات _ لاین _ سنگدیوار
60 دربند نفتی کلات ، دروازه شرقی دژ
61 پاسگاه مخروبه نادری کلات ، دروازه شرقی دژ
62 قلعه قنبر بی شهرستان کلات ، یکه توت ، قلعه قنبر
63 صوم های باغچه قلی شهرستان کلات ، خشت ، باغچه قلی
64 امارت نادر در خشت شهرستان کلات ، خشت ،(داخل دژ)
65 اقامتگاه نادر شهرستان کلات ، خشت ،(داخل دژ)
66 آس باد شهرستان کلات ، خشت ،(داخل دژ)
67 دیوار نادری شهرستان کلات ، گرو
68 حوض خونی  خشت ، راه شورلق
69 ارگ (قلعه) فرود  گرو (داخل دژ)
70 امام زاده باقزاد(بابازاغی) خشت
71 حمام قله زو (نادری) قله زو (روستا)
72 بابا کمال الدین قله زو (روستا)
73 تپه تاریخی ته بازه خشت
74 حوض انبارهای خشت خشت
75 دیده بانی قره تاوه خشت
76 تپه سنگانه شهرستان کلات ، بخش زاوین ، مجاور پاسگاه سنگانه ، کیلومتر 90 کلات
77 قنات سنگانه شهرستان کلات ، بخش زاوین ، مجاور پاسگاه سنگانه ، کیلومتر 90 کلات
78 تپه تاریخی مؤمن آباد شهرستان کلات ، بخش زاوین ، پساکوه ، مؤمن آباد
79 تپه تاریخی چهچهه شهرستان کلات ، بخش زاوین ، پساکوه ، چهچهه
80 جنگل پسته شهرستان کلات ، بخش زاوین ، پساکوه ، چهچهه
81 محوطه تاریخی سه پنجه شهرستان کلات ، بخش زاوین ، پساکوه ، سرپنجه
82 تپه گبری قره تیکان شهرستان کلات ، دهستان زاوین ، شرق قره تیکان
83 بقایای قلعه قره تیکان شهرستان کلات ، دهستان زاوین ، شرق قره تیکان
84 برج سیستانی ها کلات _ لاین
85 تپه تاریخی حصار لات _ روستای حصار
86 تپه تاریخی سینی برج و باروی سینی
87 برج و باروی سینی برج و باروی سینی
88 قلعه کهنه لاین کلات _ لاین
89 غار آب تلخ کلات _ روستای خشت
90 تونل آب حصار کلات _ ضلع جنوبی شهر(داخل دژ)
91 امام زاده بابارمضان کلات _ لاین _ بابارمضان
92 منزلگاه ژرف کلات _ بخش زاوین _ روستای ژرف
93 قلعه کهنه زاوین جنوب زاوین
94 بقایای دیده بانی کلات _ بخش زاوین _ اورتکند
95 خانه های گبری کلات _ بخش زاوین _ نرسیده به روستای سررود
96 تپه تاریخی سررود کلات _ بخش زاوین _روستای سررود
97 برج های دیده بانی کلات _ بخش زاوین _روستای سررود
98 تپه تاریخی طاهرآباد کلات _ زاوین _ طاهر آباد
99 آسیاب خور کلات _ زاوین _ بین خور و آسیاب قشقه
ردیف نام اثر آدرس
 100 تپه تاریخی امیرآباد کلات _ زاوین _ پساکوه _ امیرآباد
101 قنات چنار کلات _ زاوین _ چنار
 102 تپه پت کلات _ زاوین _ چنار_ شورستان
 103 بقایای رباط کلات _ زاوین _ سه راهی سنگانه _ ا کیلومتر
 104 تفرجگاه چهار راه کلات _ مرکزی_ لاین _ چهارراه
 105 مجسمه سنگی کلات ضلع جنوب شرقی (داخل دژ)
 106 ییلاقات حمام قلعه کلات ، بخش مرکزی ،روستای حمام قلعه
 107 محوطه تاریخی بابافرجی کلات _ مرکزی _ بابافرجی
 108 تپه و بقایای معماری قصر دختر کلات _ زاوین _ پساکوه _ آبگرم
 109 دروازه دهچه کلات _ ورودی غربی دژ کلات
 110 تپه تاریخی خور کلات _ زاوین _ پساکوه _ دره خور
 111 آسیاب غژغه کلات _ زاوین _ پساکوه _ دره خور
 112 غار گبری کلات _ مرکزی _ لاین کهنه
 113 جنگل ارس کلات _ دامنه های هزار مسجد
 114 قلعه سبز کلات _ زاوین _ قلیچ آباد
 115 خواجه روشنایی کلات _ زاوین _ پساکوه _ خواجه روشنایی
 116 تپه نیازی کلات _ زاوین _ پساکوه _نیازی
X