عكس هايي از منطقه آبگرم كلات نادر

درصورت تمايل و درخواست سايز و كيفيت اصلي تصاوير ايميل بزنيد.نمايي از استخر پرورش ماهي در كلات نادر در روستاي قله نو ، اين استخر  كه مشاهده ميكنيد متعلق به آقاي  علي يزدي قله نو مي باشد، كه در 110كيلو متري جاده مشهد به كلات نادر  در روستاي قله نو واقع شده است.

پرورش ماهي كلات نادر

نمايي از بلندترين منطقه آبشار قره سو

آبشار قره سو

60 كيلو متري جاده كلات نادر

60 كيلومتري جاده كلات نادر

X