از طرف كلات نادر ۸۰ كيلومتر به طرف درگز مي رويم تا به رودخانه زنگلانلو برسيم . از دو راهي به سمت چپ و جاده مرزي لطف آباد مي رويم تا به امامزاده شليكان برسيم .
روستاي چرم ۹كيلومتر بعد از شهر كلات نادر و در جاده درگز واقع شده است . در سمت چپ جاده درگز جاده اي است به طول ۵ كيلومتر كه به روستاي چرو كهنه مي رودCool.

اين راه،روستاي حمام قلعه را به ، روستاي ژرف بصورت مال رو مرتبط مي كند. اين راه فوق العاده زيباو بيشتر آن در مسير رودخانه مي باشدو قسمتهاي از آن در دره هاي بسيار باريك قرار دارد كه در آن آب سرد و زلالي در جريان است. روستاي حمام قلعه در ۱۰ كيلومتري شهر كلات نادر در حاشيه جاده اصلي مي باشدو فاصله آن ازشهرمشهد ۱۴۰ كيلومتر است. البته اين راه را حتما" بايد با افراد محلي( راهنما) طي كرد زيرا پيچ و خمهاي زيادي دارد و طي كردن حدود چهارساعت طول مي كشد. وجود يخداني طبيعي زيباي در ژرف بر جذابيت منطقه مي افزايد. يخداني كه در صورت بارش برف زياد در زمستان ، در تمام تابستان در آن برف وجود دارد.

Coolبهار اين منطقه بسيار زيباستCool

پيرامون دشت كلات را كوه هاي مرتفعي فرا گرفته كه دژ طبيعي تسخير ناپذيري را تداعي مي كند. از آنجا كه دژ كلات منطقه اي دست نيافتني بوده، رخنه هاي موجود در اين ديواره طبيعي با ايجاد بارويي سنگي ترميم شده اند. اين بارو در بعضي نقاط بيش از يك متر ضخامت و يك متر ارتفاع دارد و برج هاي استوانه اي و قراول خانه هايي در آن تعبيه شده است. اين بارو احتمالاٌ قبل از افشاريه ساخته شده و در زمان نادرشاه ترميم و بازسازي گرديده است.

 

برج و باروي كلات نادر

دربند نفتي مربوط به دوره افشار است و در شهرستان كلات، دروازه شرقي دژ كلات واقع شده و اين اثر در تاريخ ۲۳ فروردين ۱۳۴۶ با شمارهٔ ثبت ۶۶۴ به‌عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است

دربند نفتي كلات نادر

X