اين منطقه تحت تاثير آب و هوايي معتدل كوهستاني داري پوشش نباتي متنوعي است ، از گياهان خودرو در مناطق كوهستاني و مراتع ميتوان ارس ، گون ،  گز، كرمان ، كوش ، يرمنه، تكيسته، خار شتري ، شوره ، خرجه و...را نام برد.

تمشك، اليان ، كريا،سوج و پياز كوهي، ريواس و كنگر و اسفناج و... از محصولات خودروي منطقه هستند ، اين منطقه در فصل بهار علاوه بر باغ ها كه غرق شكوفه و گل ميشوند بيابان ها مزين و معطر از گلهاي بسيار زيبا ميشوند. معمولا هنگام " سيزده به در " آغاز گل زايي منطقه است. و مناطق قابل كشاورزي پوشيده از گندم و جو و.... ميباشند.


بلند ترين نقطه، شهرستان كلات نادر در ارتفاعات هزار مسجد واقع شده است ونوك قله كوه هزار مسجد مي باشد. ارتفاع آن از سطح دريا ۳۰۵۹ متر است، و پست ترين نقطه آن در محل خروجي رودخانه چهچهه در مرز تركمنستان ميباشد و ارتفاع آن از سطح دريا ۴۵۰ متر است.

بلند ترين و پست ترين  منطقه كلات نادر

اين رودخانه از ارتفاعات بلند هزار مسجد سرچشمه مي گيرد و از روستاهاي چهارراه ، لاين كهنه، بابا رمضان، حسن آباد لاين نو، سنگ ديوار مي گذرد و اين روستاها را سيراب نموده و وارد خاك تركمنستان مي شود . طول اين رودخانه در داخل خاك ايران ۲۶ كيلومتر است و دبي آب آن ۱۲۰۰ ميليمتر بر ثانيه است كه پرآب ترين رودخانه شهرستان كلات نادر است .

جنگلهاي پسته خواجه در روستاي چهچهه در بخش زاوين كلات نادر قرار دارد . فاصله روستاي چهچهه تا شهر مشهد ۱۰۰ كيلومتر است كه ۷۰ كيلومتر آن جاده اصلي و ۳۰كيلومتر آن جاده فرعي ميباشد و فاصله اين روستا تا شهر كلات نادر ۱۰۶ كيلومتر است . جنگلهاي پسته خواجه بزرگترين جنگل پسته وحشي شهرستان كلات نادر است . اين جنگل در مجاورت مرز تركمنستان واقع شده است .

 

جنگل پسته خواجه كلات نادر

اين راه،روستاي حمام قلعه را به ، روستاي ژرف بصورت مال رو مرتبط مي كند. اين راه فوق العاده زيباو بيشتر آن در مسير رودخانه مي باشدو قسمتهاي از آن در دره هاي بسيار باريك قرار دارد كه در آن آب سرد و زلالي در جريان است. روستاي حمام قلعه در ۱۰ كيلومتري شهر كلات نادر در حاشيه جاده اصلي مي باشدو فاصله آن ازشهرمشهد ۱۴۰ كيلومتر است. البته اين راه را حتما" بايد با افراد محلي( راهنما) طي كرد زيرا پيچ و خمهاي زيادي دارد و طي كردن حدود چهارساعت طول مي كشد. وجود يخداني طبيعي زيباي در ژرف بر جذابيت منطقه مي افزايد. يخداني كه در صورت بارش برف زياد در زمستان ، در تمام تابستان در آن برف وجود دارد.

Coolبهار اين منطقه بسيار زيباستCool

X