ارگ فرود در سمت شمال غربي شهر كلات و در حدود يك كيلومتري شمال روستاي گرو بر فراز ارتفاعات مشرف به دشت تركمنستان قرار دارد. از اين ارگ بقاياي معماري درهم ريخته اي برجاي مانده كه در ميان آنها نشانه هايي از آب انبارهاي اندود با ساروج و شالوده ي ديوارهاي سنگي قابل تشخيص است. سفال هاي پراكنده بر سطح اين تپه به پيش از اسلام باز مي گردد و مشابه سفال هاي دوران ساساني مي باشد.


بقاياي ارگ فرود


آب انبارهاي روستاي خشت مربوط به دوره افشار است و در ۱۲ كيلومتري شمال غرب كلات واقع شده و اين اثر در تاريخ ۲۳ فروردين ۱۳۴۶ با شمارهٔ ثبت ۶۶۳ به‌عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

بقاياي اين سازه بادي در مجاورت روستاي خشت و در جبهه شمالي دژ كلات و در 13 كيلومتري عمارت خورشيد، بر فراز طاقديسي به ارتفاع 2200 متر از سطح دريا قرار گرفته است. در جبهه شمال غربي دشت در روستاي خشت بخشي از ديوارهايي برجاي مانده كه نزد اهالي به آس باد معروف است. در حال حاضر فقط توده اي از مصالح ساختماني و اندكي از ديواره هاي بنا برجاي مانده است كه اظهار نظر قطعي درباره مجموعه بنا را دشوار ساخته است.

 

آس باد خشت كلات نادر

مجموعه آثاري كه به اقامتگاه نادر معروف مي باشد در غرب روستاي خشت و به فاصله كمي از آن قرار گرفته است، از اين مجموعه در حال حاضر بقاياي ديواره هاي سنگي تالارهاي بزرگي باقي مانده است كه سنگ هاي حجاري شده ي برجاي مانده حكايت از آن دارند كه ديواره اقامتگاه نادر همانند آرامگاه او با سنگ هاي حجاري شده مزين بوده است.

 

اقامتگاه نادر

بر روي پايه‌هاي تخريب شده غرفه‌هاي ضلع شمال غربي مسجد كبود گنبد ،ساخته شده و مربوط به دوران حكومت نادر شاه افشار است.

ورودي اين حمام از طرف غربي خارج مسجد كبود گنبد بوده و هدف اين بوده كه افراد پس از طهارت به فضاي مسجد وارد شوند. اين حمام داراي سرحمام، خزانه، سردخانه و گرمخانه بوده و اكنون جزئي از مجموعه مسجد كبود گنبد به حساب مي‌آيد. آب انبار اين بنا در مجاورت ضلع شمالي مسجد قرار دارد و هدف تامين آب مورد نياز اهالي ساكن در كبود گنبد يوده است.

اين آب پس از آبشار قره‌سو و از عبور از باغ عمارت خورشيد وارد اين آب انبار شده و مسجد و برخي از منازل اطراف، از اين آب استفاده مي‌كردند.

حمام نادري

X