اين روستا در  3 كيلومتري چَرم نو قرار دارد و با طول جغرافيايي 59 درجه و38 دقيقه و در عرض 37 درجه و2 دقيقه   داراي 200 خانوار كُرد زبان ( كـــُرد شـــاديلو) مي باشد. ( جمعيت كنوني حدود 300 خانوار ) – از چرم نو تا چرم كهنه در مسير رودخانه ، باغات ميوه بطور پيوسته قرار دارند

چَرم كهنه با موقعيت پايكوهي و  معتدل خشك در 170 كيلومتري شمال مشهد و 18 كيلومتري غرب كلات قرار دارد. ( فاصله كنوني 15 كيلومتر  : 11 كيلومتر در جاده كلات - درگز و 4 كيلومتر جاده آسفالته فرعي )

دره چَرم كهنه به علت عرض  تقريبا كم ، جاي زيادي براي كشت وباغات ندارد و باغات آن بيشتر در ابتداي دره قرار دارند. زيباترين مكان  ديدني آن آبشار زيباي قــَــور كــُـــن  در ابتداي دره مي باشد. كوههاي زيبايي هم وجود داره اگه اشتباه نكنم ... بَست ، قشماري و ....

آب رود چَرم نيز كم مي باشد. در اوايل مسير بعد از روستاي چَرم كهنه ، در سمت چپ يك دره فرعي بزرگ و خشك وجود دارد كه در بالا به دو شاخه تقسيم مي شود و تا بلنداي خط الراس اصلي و نزديك به قله قره سو پيش مي رود.

بعد از مدتي راهپيمايي در دره اصلي به انتهاي رود در كف دره مي رسيم. در يال ( برجستگي بين  دو دره )  سمت راست راه محلي كارواني ديده مي شود كه از اين قسمت به انتهاي دره و گذرگاه چَرم ( شهسواران ) ختم مي شود. اختلاف ارتفاع اين قسمت تا گذرگاه بسيار زياد است.

دره چَرم و ارتفاعات آن عاري از جنگل هاي اورس مي باشد. اين راه محلي كارواني يكي از سرشاخه هاي جاده قديم مشهد – كارده و بلغور به كلات مي باشد. دره چَرم از شرق به  دره و قله قره سو ، از غرب به دره سيني ، و  از جنوب به گذرگاه و دره  ژرف ختم مي شود.

روستاي چرم

هر چند زاوين از لحاظ موقعيت جغرافيايي و تقسيمات كشوري در مناطق كوهستاني واقع شده است ولي چندان شباهتي به روستا و آبادي هاي كوهپايه اي ندارد به دليل وسعت قابل توجه  محدوده آبادي و فاصله نسبتا زياد از دامنه كوه شكل اين آبادي به روستاهاي جلگه هاي بيشتر شباهات دارد. اين روستا بر زميني تخت و هموار بنا شده است كه در طرح بهسازي در جال اجرا از سوي بنياد مسكن  انقلاب اسلامي كمترين تخريب و عقب نشيني را دارد و داراي خيابانها ئ كوچه هاي راست وسيع مي باشد. موسسات دولتي و اماكن عمومي در مركز روستا در يك رديف متمركز ميباشند كه اين خود موجب دسترسي اهالي در مواقع لزوم به اين قسمت هاست.دو خيابان آسفالت وسيع يكي به صورت كمر بندي زاوين رو در جهت مشرق شمال مغرب دور ميزند و ديگري از وسط روستا گذشته و تقريبا روستا رو به دو نيم تقسيم مينمايد(تصوير ماهواره اي)، اين دو خيابان به صورت تقريبا موازي در نقاط ورودي و خروجي روستا به هم وصل مي شوند(تصوير ماهواره اي).


در داخل حصارطبيعي كلات نادر روستاهاي از جمله آقداش، سيرزار،نفطه، خشت، گرو و قله زو وجود دارند . طول اين حصار طبيعي ۳۶ كيلومتر و عرض آن ۱۲ كيلومتر است . روستاي قله زو در پاي بلندترين قله ارتفاعات در داخل حصار كلات واقع شده است و فاصله قله زو تا شهر كلات نادر حدود ۲۰ كيلومتر است . و به اين علت، به اين روستا قله زو گفته مي شودكه، روستا در كنار قله كوه ودر كنار دره اي(زو) عميق و ژرف واقع شده است . براي رسيدن به روستاي قله زو و ارتفاعات آن حتما" بايد اول وارد شهر كلات نادر شد و سپس به قله زو رفت .منبع آبي در داخل روستاي وجود ندارد، چون روستا در ارتفاعي بلند احداث شده است و آب روستا از پايين دره (زو) بالاكشيده و استفاده مي شود . نزديكترين روستا به قله زو روستاي آقداش است .دكل تلويزيوني كلات نادر در ارتفاعات مشرف به روستا قله زو احداث شده است. مردم روستاي قله زو بيشتر به زبانهاي فارسي و لري صحبت مي كنند .

قله زو تا شهر مشهد ۱۷۰ كيلومتر فاصله دارد.وجالب اين است كه از روستاي قله زو ميتوان شهر دو شاخ تركمنسان را به راحتي ديد .

قله زو كلات نادر

روستاي چهچهه يكي از روستاهاي شهرستان كلات نادري درجوارمرز تركمنستان ميباشد وفاصله آن از مشهد۱۰۰كيلومتر وازكلات نادري ۱۰۵كيلومتر ميباشدازنقاط ديدني آن جنگل پسته خواجه مي باشدكه درفصل بهاردشت شقايق آن زبانزد است جاده روستا طي ۲۸كيلومتر ازمسير روستاي اميرآبادشوسه ميباشدوامكانات رفاهي روستاشامل برق سراسري-مركز مخابرات و-آب لوله كشي-درمانگاه-دهياري وپست بانك مي باشدفاصله روستا تاجنگل خواجه ۹كيلومتروتامزارخواجه كه دروسط جنگل است ۱۸كيلومترمي باشد

چهچه كلات نادر

روستاي اورتكند با طول جغرافيايي ¢ 51 ° 59 و عرض ¢ 48 ° 36 ارتفاع 1480 متر از سطح دريا در 59 كيلومتري جنوب كلات قرار دارد. اين روستا با موقعيتي ميان كوهي، معتدل و خشك در مسير دره سرورود مي‌باشد. رود اورتكند (قره تيكن) كه از كوه هزار مسجد سرچشمه مي‌گيرد، از ميان آبادي مي‌گذرد. كوههاي تكه خانه در 5 كيلومتري جنوب غرب و سرشاو در 4 كيلومتري شمال شرق آبادي است. اين مجموعه در كيلومتر 110 مسير مشهد به كلات نادري و در روستاي قلعه نو  مي‌باشد كه از جاده اصلي 18 كيلومتر فاصله دارد. اين آبشار در حوالي بخش زاوين است و ارتفاع متوسط آن از سطح دريا 1400 متر و متوسط بارندگي ساليانه 147 ميلي متر است.

روستاي اورتكند

X